18" Black Wheels Tires 5x150 Toyota Tundra 265 70 18 Falken Wild at Moto 961