Diamond Primavera Bracelet, White Gold Roberto Coin White gold

$2300.00
Neiman Marcus