24 Dub Doggy Style Wheels Tires Lexani Tis FOOSE 28