Safavieh Lyndhurst Zebra White/ Black Rug (23 x 22) 15127586