Dub Shooz S145 22 x 9 5 Chrome Rims Wheels Chrysler 300 300C V6 Base 5H 15