Ford Explorer Ranger Alternator 4 0L 130 Amp 1991 2000 Reman