26" Koko Kuture Byblos w Tires Gianelle 24 22 Dub Giovanna Forgiato Lexani Tis