01 Yamaha Raptor 660 Rear Wheels ITP C Series Rims 20" Holeshot Tires YFM660R