Vintage 1981 Wilton Strawberry Shortcake Birthday Cake Pan #502 3835

$19.86
$24.49 (19% off)