Ford Shelby Cobra 427 S/C 1965 matt schwarz, Modellauto 118 Shelby