2ft Ohio University Green and White Mini Artificial Christmas Tree OU