CHROME DASH KIT FOR HARLEY DAVIDSON SHOVELHEAD 1968 90