02 ct white gold ladies DIAMOND EARRING 14k 2 ROWS