395 Tadashi Shoji Cold Shoulder Taffeta Gown Sz 12