Midland Metal White Nylon Hose Barb Union Elbow 1 1/4 x 1