• Afonskie akty i snimki s nih v sobraniyah P.I.Sevast
 • Paleograficheskie snimki s russkih rukopisej XII XVII
 • Afonskie akty i snimki s nih v sobraniyah P.I.Sevastyanova. (in
 • Karty, plany i snimki k pervym trem tomam istorii
 •  Petra Velikogo (in Russian language): Ustryalov N.G.: Books
 •  rukopise XII XVII viekov (in Russian language): A. I Sobolevski: Books
 •  VI XVII veka. (in Russian language): episkop Mozhajskij. Savva: Books
 • Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikago. Karty, plany i
 • universitet Tsentralizatsiya gosudarstvennyh arhivov. Arhivnoe delo