•  Afonskie akty i snimki s nih v sobraniyah P.I.Sevast
  •  Karty, plany i snimki k pervym trem tomam istorii
  •   Petra Velikogo (in Russian language): Ustryalov N.G.: Books
  •   rukopise XII XVII viekov (in Russian language): A. I Sobolevski: Books
  •  Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikago. Karty, plany i