26" Dub Tremlo Wheels Tires Lexani Tis FOOSE 28 Forgiato Diablo asanti 24 MHT